Presse

Du vil få tilbakemelding om søknaden din er innvilget eller ikke. Dersom søknaden din blir innvilget vil navnet ditt bli registrert hos oss, og pressebånd vil bli utlevert ved informasjonsskranken (ved inngangen) mot framvisning av gyldig ID.

Send en mail til pamelding.stcroixibk@outlook.com med følgende informasjon:

Medienavn,

Ditt navn,

E-post,

Telefonnummer,

Om du representerer radio, TV, nettavis eller avis,

Hvilke(n) dag(er) du kommer